DIENSLERAARS

Registreer op
Leer & Onderrig Platvorm

Registreer as ‘n verbuiker op die Leer & Onderrig Platvorm. Alle inligting en data sal op hierdie Platvorm gedeel en beskikbaar gestel word.

Doen aansoek
om te studeer as Diensleraar by Hugenote Kollege

Sodra u registreer het as ‘n verbruiker, registreer asb by hierdie skakel om aansoek te doen vir studies as Diensleraar.

Diensleraar Koördineerder:
Dr. Paul Barnard
paulbarnard[at]sun.ac.za